Ønsker du å selge valp til utlandet?

Til oppdrettere:

De fleste dunkere lever i Norge og Sverige. Men vi får også en god del valpehenvendelser fra utlandet. I vinter har det vært interesse fra bl.a. Kypros, Hellas, Tyrkia, Tyskland og USA fra folk som ønsker å kjøpe seg en dunker å jakte med.

Er du interessert i å selge en eller flere dunkervalper til utlandet? Ta kontakt med styret i Dunker-ringen, så oppretter vi kontakt.