N SE J(D)CH Slengslias Fera venter valper 10. juni

N SE JCH Slengslias Fera fødte 10 valper 8. juni. Far til valpene er N UCH Syljulias Birk.
fera
Fera ble årets unghund, og årets dunker. + eier Silje Rønning tok ungdomsprisen.
5 x 1 elite, før hun var 3 år.
Forventer valper med morsomt mål, og stor jaktlyst!
STAMTAVLE FOR VALPENE
 
Hvis interesse for valp, kontakt: 
Per Magne Rønning, tlf 913 60 692