top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

harunge.jpg
Artikkelvisninger
4131843

RAS

RAS - Rasespesifikke avlsstrategier

 

Aug 2013

 

Det er fra NKK ved helseavdelingen kommet krav om at alle avlsråd skal utarbeide et RAS dokument. NHKF (vår raseklubb) har delegert dette til de enkelte avlsråd og sender disse samlet NKK for godkjenning.

Avlsrådet for dunker har utarbeidet dokumentet for dunker og dette er godkjent i NHKF. Med forbehold om godkjennelse i NKK velger vi å legge ut vårt dokument her

 

Jan 2014

 

Avlsrådet har revidert retningslinjene i handlingsplanen for Epilepsi - Epilepsilignende anfall. Endringen er innarbeidet i RAS dokumentet for dunker og er følgelig en del av det sentrale RAS dokumentet til NHKF

 

pdfRAS_Dunker_10.01.14.pdf

 

Endringen er gjort med den hensikt og bidra til et bredest mulig utvalg av spesielt gode brukshunder i den genetiske populasjonen.

 

 

 

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

11w.jpg

bottom_sheet