Min første hare!

Minførstehare Berget w
Hare skutt i los for Støverskogens Siri i dag. Min første hare!
Hilsen Ole-Kristian Berget.