Haukvengen`s Stella

N JCH Klang II - Haukvengen`s Stella

 

 Foto: Eieren

Senta 13680/02 til Bjørn Lybæk