top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

arets-dunkere.jpg
Artikkelvisninger
4239574

Hedersplaketter

 

I jubileumsåret 2006 når Dunker-ringen fylte 20 år besluttet styret å innføre et nytt hederstegn i form av en hedersplakett. Dunker-ringen har fra før æresmedlemskap som henger og skal henge svært høyt. Det er derfor naturlig at det ikke utnevnes æresmedlemmer så ofte. Etter hvert som ringen blir eldre er det stadig flere personer som fortjener heder og ære for stor innsats. Det være seg for ringen som sådan eller for dunkeren generelt. 

Styret har besluttet at følgende skal få sin høyst fortjente hedersplakett:

  

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

ottine-01.jpg

bottom_sheet