top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

w-staut.jpg
Artikkelvisninger
3327517

Hedersplaketter

 

I jubileumsåret 2006 når Dunker-ringen fylte 20 år besluttet styret å innføre et nytt hederstegn i form av en hedersplakett. Dunker-ringen har fra før æresmedlemskap som henger og skal henge svært høyt. Det er derfor naturlig at det ikke utnevnes æresmedlemmer så ofte. Etter hvert som ringen blir eldre er det stadig flere personer som fortjener heder og ære for stor innsats. Det være seg for ringen som sådan eller for dunkeren generelt. 

Styret har besluttet at følgende skal få sin høyst fortjente hedersplakett:

  

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

Kvisler123 w

Jakt_logo

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

AB1-w.jpg

bottom_sheet