top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

oppdr-kl-nr-1-m-hp.jpg
Artikkelvisninger
4470828

Bjørn Eriksen

Utdelt  2006

 

Utdelt 2006

Han ble valgt inn i styret på årsmøte i Bø 1989 som sekretær og satt til årsmøte i Hokksund 1993. Han satt deretter som varamann i en periode. Han var høyst delaktig i Påskriket`s tilblivelse. Det første nummeret på hele 46 sider så dagens lys i mai 1989 og var i A4 format kopiert av Bjørn i sene kvelds og nattetimer. De første 6 numrene ble produsert på dette viset. Det er heller ikke tvil om at Påskrikets tilblivelse ble en av hovedårsakene til ringens sterke vekst i disse årene. Bjørn var også ”datamann”, noe som ikke var vanlig på denne tiden. Dette var til stor nytte vedr  medlemsregister osv.

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

P75A1061-w.jpg

bottom_sheet