top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

AB1-w.jpg
Artikkelvisninger
3722065

Svein Andreassen

Utdelt 2006

Utdelt 2006

Han tok over som redaktør av Påskriket etter Olav Haga med nr 16 som den første utgivelsen i oktober  1996. Han var fremgangsrik redaktør for hele 15 nummer frem til nr 31 i juni 2004. Kvaliteten var i hele denne perioden svært høy og er mye av årsaken til ringens stadig høye medlemstall i disse årene. Svein var i tillegg til redaktør aldri vanskelig å be, det være seg hjelp ifbm møter, deltagelse på stands etc.

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

AB1-w.jpg

bottom_sheet