Disse hedersmenn har på hver sin måte bidratt for både ringen spesielt og for dunker generelt.

Styret vil med dette takke alle sammen for en stor innsats i mange år.