Fremtidige avlsrÄdsmedlemmer

Styret vedtok på vintermøtet i februar å tilby 3-4 mulige kandidater, som fremtidige avlsrådsmedlemmer, kurs i form av NKKs kynologi- eller avlsrådskurs. To kandidater har takket ja, og vi søker 1-2 kandidater til.

 

Dersom dette høres interessant ut, eller du kjenner en som kan være kandidat - ta kontakt med styret ved Heidi Sageng. Forslag på kandidater vil bli behandlet på styremøtet i Elverum 08.08.14. Dunker-ringen dekker kursavgiften.