top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

oppdr-kl-nr-1-m-hp.jpg
Artikkelvisninger
4782342

Regler for uttak til Dunkerpokalen

 Regler for uttak til rasemesterskap for Dunker ”Dunkerpokalen”.

 

Gjeldende uttaksregler

Prøven går som en 2-dagers eliteprøve etter NHKF regelverk, med eneste godkjent losdyr hare.

Ved overtegning til prøven rangeres hundene på samme måte som for uttak til DM.

Er hunder som konkurrerer om den siste plassen jevngamle, foretas loddtrekning.

Prøven arrangeres for maksimum 15 startende hunder.

Uttagning foretas av arrangerende klubb, eventuelt i samarbeid med styret i DR.

 

Følgende kategorier tildeles friplass til Dunkerpokalen (revidert 12.08.2016):

3 plasser i rasemesterskapet reserveres:

-Årets dunker fra forrige års kåring har automatisk rett til deltagelse.

-Årets dunker under 3 år fra forrige års kåring har automatisk rett til deltagelse.

-Forrige års rasemester har automatisk rett til deltagelse.

NB! For alle friplassene gjelder kravet om at hundene må ha minimum 1x1.ÅP som kreves iht. jaktprøvereglene.

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

150108 021.jpg

bottom_sheet