top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

P75A1061-w.jpg
Artikkelvisninger
3943261

Regler for uttak til Dunkerpokalen

 Regler for uttak til rasemesterskap for Dunker ”Dunkerpokalen”.

 

Gjeldende uttaksregler fra og med 2009:

Prøven går som en 2-dagers eliteprøve etter NHKF regelverk, med eneste godkjent losdyr hare.

Ved overtegning til prøven rangeres hunden slik:

Jaktchampioner under 9 år (ikke fylt 9 år på prøvens første dag). Eldre rangeres foran yngre.
NB! Jaktchampionatet skal være registrert og godkjent av NKK.

Deretter jaktchampioner over 9 år. Yngre rangeres foran eldre.

Deretter hunder med 1.EP som mangler barmarkskrav eller utstillingsresultat for N JCH.
Samme rangering som JCH’er. Herunder også JCH’er som ikke er registrert og godkjent av NKK.

Deretter går hunder med 2 x 1.ÅP hare. Yngre rangeres foran eldre

Deretter hunder med 1 x 1.ÅP hare. Yngre rangeres foran eldre.

Er hunder som konkurrerer om den siste plassen jevngamle, foretas loddtrekning.

Prøven arrangeres for minimum 10 startende hunder.

Uttagning foretas av arrangerende klubb, eventuelt i samarbeid med styret i DR.

 

Følgende kategorier tildeles friplass til Dunkerpokalen (revidert 12.08.2016):

3 plasser i rasemesterskapet reserveres:

-Årets dunker fra forrige års kåring har automatisk rett til deltagelse.

-Årets dunker under 3 år fra forrige års kåring har automatisk rett til deltagelse.

-Forrige års rasemester har automatisk rett til deltagelse.

NB! For alle friplassene gjelder kravet om at hundene må ha minimum 1x1.ÅP som kreves iht. jaktprøvereglene.

Sponsorer

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

jaktpok-vinner-nm-deltg.jpg

bottom_sheet