2007-2008

Vi gjør oppmerksom på at resultatene ikke må oppfattes endelige før de forskjellige dommermøtene er avholdt og dette er offentligjort fra NHKF.

Vi oppfordrer alle til å sende inn resultater på mail eller sms til Bård               976 56 336        eller Sigmund               982 39 211       

 

xls samlerapport_sesongen_2007_-_2008 08/06/2008,18:32