Statutter

Statutter for Dunker-ringens Ungdomspris - revidert 09.08.13

 

For å kunne delta i kåringen må hunden ha oppnådd premiering på jaktprøve i løpet av sesongen.

Eier av hunden må være yngre enn 25 år den dagen resultatet oppnås.

Maks. 3 resultater er tellende. Resultater oppnådd utenfor Norge skal telle med, dog

kun hunder over 15 mnd. Svenskregistrerte hunder kan delta.

Kun en poengtildelig pr. arrangement.

For hver prøvesesong kåres de 5 beste hundene.

 

Hundeeier må selv rapportere inn samtlige tellende resultater til DRs styre, innen 1. april.

 

Det presiseres at man benytter jaktprøvesesongen for prøveresultater.

 

 

Pr. dato skjer poengberegningen ut fra følgende skalaer:

 

 

 

Jaktprøver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasemester - Dunkerpokalen

35 poeng

 

 

 

 

 

Norgesmester - NM

35 poeng

 

 

 

Nordisk mester

35 poeng

 

 

 

Distriktsmester - DM

Beste dunker - NM

Beste dunker - Nordisk

32 poeng

30 poeng

30 poeng

 

 

 

1EP/EKL Norge, Sverige

1PR, Finland                                  

25 poeng

22 poeng

 

 

 

 

2EP/EKL Norge, Sverige

2PR, Finland

20 poeng

17 poeng

 

 

 

3EP/EKL Norge, Sverige

17 poeng

 

 

 

1ÅP/ØKL Norge, Sverige

3PR, Finland

15 poeng

14 poeng

 

 

 

2ÅP/ØKL Norge, Sverige

12 poeng

 

 

 

3ÅP/ØKL Norge, Sverige

10 poeng

 

 

 

EM 1. pr. pluss 5 for mester

17 / 5 poeng

 

 

 

EM 2. pr. pluss 5 for mester

14 / 5 poeng

 

 

 

EM 3. pr. pluss 5 for mester

12 / 5 poeng

 

 

 

 

 

Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:

  • 1. Antall losminutter på barmark tellende til kåringen.
  • 2. Yngre hunder rangeres foran eldre.
  • 3. Er hundene ved fortsatt poenglikhet på dagen like gamle, kåres begge(alle) hundene.