top_sheet

Main Menu

knapp.jpg

Dagens bilde

w-staut.jpg
Artikkelvisninger
4936312

Hedersplaketter

 

I jubileumsåret 2006 når Dunker-ringen fylte 20 år besluttet styret å innføre et nytt hederstegn i form av en hedersplakett. Dunker-ringen har fra før æresmedlemskap som henger og skal henge svært høyt. Det er derfor naturlig at det ikke utnevnes æresmedlemmer så ofte. Etter hvert som ringen blir eldre er det stadig flere personer som fortjener heder og ære for stor innsats. Det være seg for ringen som sådan eller for dunkeren generelt. 

Styret har besluttet at følgende skal få sin høyst fortjente hedersplakett:

  

Disse hedersmenn har på hver sin måte bidratt for både ringen spesielt og for dunker generelt.

Styret vil med dette takke alle sammen for en stor innsats i mange år.

Sponsorer

brunst.no

wtmetall

GSPORTMYSENforsideWWW 

 

DokkaElektronikk w

tracker

knapp.jpg

Facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Dagens bilde

w-klingefot.jpg

bottom_sheet