10 Valper født etter RR NUCH NJ(D)CH Solvoll`s Rolla og Pg Birk

Valper født 11.05.2022 etter RR NUCH NJ(D)CH Solvoll`s Rolla og Pg Birk.

Pg Birk er en ung lovende hanne som også fører litt finne blod. (se stamtavle)

Både Rolla og Birk har jaktpremierte søsken.

Ta kontakt med Roy Fredriksen 90 65 15 52 ved interesse.

RR NUCH NJ(D)CH Solvoll`s Rolla
Pg Birk

Stamtavle: Rolla_pg_birk

Facebook