Jaktprøve med losdyr rev

Dunker-ringen og avlsrådet for dunker tildeler en premie til den dunker som gjennom jaktprøvesesongen oppnår best resultat (flest konkurransepoeng) med rev som losdyr, forutsatt at det er oppnådd jaktprøvepremie. Ved poenglikhet rangeres yngre hund foran eldre (alder på tidspunkt for prøvestart).

Meld inn resultatet til dunkerringen@gmail.com innen 1. april 2019.

Beste dunker på et evt. rev-NM vil også tildeles en premie, forutsatt at det oppnås jaktprøvepremie.

Les mer om inndriving av drivende hund til revejakt her.

Facebook