2007-2008

Vi gjør oppmerksom på at resultatene ikke må oppfattes endelige før de forskjellige dommermøtene er avholdt og dette er offentligjort fra NHKF.

Vi oppfordrer alle til å sende inn resultater på mail eller sms til Bård 976 56 336 eller Sigmund 982 39 211

xls  samlerapport_sesongen_2007_-_2008
08/06/2008,18:32

Facebook