2010-2011

27.03.2011 Listen er oppdatert med oversikt over oppdrettere, tisper og hanner med flest avkom på prøve. Se side 2 (knapp nederst)

alt 27.03.11_Samlerapport_10-11.xls

Facebook