Nyheter

Anbefalinger

Avlssesongen 2023

Listen for avlssesongen finner du her: Avlssesongen 2023 Per dags dato 22 forespørsler og tispeeiere bør ta kontakt om de ønsker et kull i 2023.

Read More »
Avlsråd

Populasjonsrapport

På samlingen vår på Storsand, ble det under avlsrådets time, lagt frem populasjonsrapporten som er utarbeidet av Aninova. Den kan du nå lese her. 

Read More »

Facebook