Hedersplaketter

I jubileumsåret 2006 når Dunker-ringen fylte 20 år besluttet styret å innføre et nytt hederstegn i form av en hedersplakett. Dunker-ringen har fra før æresmedlemskap som henger og skal henge svært høyt. Det er derfor naturlig at det ikke utnevnes æresmedlemmer så ofte. Etter hvert som ringen blir eldre er det stadig flere personer som fortjener heder og ære for stor innsats. Det være seg for ringen som sådan eller for dunkeren generelt.

Styret har besluttet at følgende skal få sin høyst fortjente hedersplakett:

Hedersplaketter

Ansgar Aasvang

Utdelt 2016 Den viktigste delen av begrunnelsen for tildelingen er Ansgars store og gode oppdretterinnsats helt siden 1960-tallet. Etter først et hamilton-forsøk, var det med

Read More »
Hedersplaketter

Reidar Breirem

Utdelt 2016. Reidar Breirem har vært en trofast ildsjel for Dunkeren, og eier av rasen i mer enn sju tiår. Han har også vært en

Read More »

Bjørn Eriksen

Utdelt 2006 Han ble valgt inn i styret på årsmøte i Bø 1989 som sekretær og satt til årsmøte i Hokksund 1993. Han satt deretter

Read More »
Hedersplaketter

Bjarne Oppegård

Utdelt 2006 Han ble valgt til Dunker-ringens styre under årsmøte på Biri i 1987. Han satt som styremedlem i en periode til årsmøte i Bø

Read More »

Svein Andreassen

Utdelt 2006 Han tok over som redaktør av Påskriket etter Olav Haga med nr 16 som den første utgivelsen i oktober 1996. Han var fremgangsrik

Read More »
Hedersplaketter

Jan Rennesund

Utdelt 2006 Han har vært med i avlsrådet i flere perioder. Han var også en kort periode avlsrådsformann. I kraft av sin profesjon som veterinær

Read More »
Hedersplaketter

Hans Chr Pedersen

Utdelt 2006 Han var formann fra årsmøte i Bø 1997 til årsmøte i Hurdal 2003. Hans Chr var hele tiden meget løsningsorientert. Han hadde høy

Read More »

Roald Ramsland

Utdelt 2006 Han har bidratt med mye, spesielt i tidligere år før ringens opprinnelse. Han har sittet i avlsråd og han satt i ringens valgkomite

Read More »

Facebook