Roald Ramsland

Utdelt 2006

Han har bidratt med mye, spesielt i tidligere år før ringens opprinnelse. Han har sittet i avlsråd og han satt i ringens valgkomite de første årene. Roald satt også i styret fra årsmøte i Klett 1990 til årsmøte på Tretten i 1996. Roald er også høyt aktet som eksteriørdommer med nøktern, saklig bedømmelse. Spesielt hyggelig er det at han dømmer nå i jubileumsåret.

Facebook