Finn Thore Kolstad

Utdelt 2006

Han har i veldig mange år bidratt på mange områder. Han var en tid med i avlsrådet. Han har bidratt med utarbeidelse av dataprogram, han har utarbeidet og fulgt opp A-plan, dette til stor nytte for avlsråd og styret. Finn Thore har bidratt på mange måter litt i det stille men dog med stor faglig styrke.

Facebook