Samlerapporter

Jaktprøveresultateter 2022-2023

Siste oppdaterte liste med jaktprøveresultater finner du her: Samlerapport oppdatert 24.04.23   Send inn jaktprøveresultater til: Lars Rugsveen Engen / e-post: resultat@dunkerringen.org Oppgi følgende: –

Read More »
Samlerapporter

Jaktprøveresultater 2021-2022

Bilde: Bs-Heidi NO40463/15 til Birger Steen ny NJ(D)CH på Eidskogprøva til Hedmark HHK. Oppdatert samlerapport 10.08.22 Send inn jaktprøveresultater til: Lars Rugsveen Engen / e-post: resultat@dunkerringen.org

Read More »

Jaktprøveresultater 2020-2021

03.06. Oppdatert med nye bekreftede resultater. Samlerapport_2020-2021pr030621.xls Vi oppfordrer sterkt til å melde fra om resultater da dere har vært på jaktprøve. Send inn jaktprøveresultater til:

Read More »

Jaktprøveresultater 2018-2019

12.06.2019: Samtlige prøveresultater sesongen 2018/2019.  12.06.2019: Prøveresultater_endelig_2019.xls Vi oppfordrer sterkt til å melde fra om resultater da dere har vært på prøve Send inn jaktprøveresultater til: Rune

Read More »

2016-2017

18.05.17 Oppdatert med flere nye jaktprøveresultater. Resultater merket med grønt er bekreftet etter dommermøte, gult er nye, og hvit er tidligere registrert. Prøveresultater160517.xls Send inn jaktprøveresultater

Read More »

2015-2016

22.03.2016. Listene er oppdatert med flere starter / resultater Samlerapport_22.03.16.xls Send inn prøveresultater til Vegar Sølvsberg: vegar_soelvsberg@yahoo.no eller på sms til 958 03 628 Husk ingen resultater

Read More »

2014-2015

24.05.15. Listene er oppdatert med ett par nye premierte 🙂 Gratulerer! Samlerapport_24_05_2015.xls Resultater kan sendes / ringes inn på tlf 98239211 eventuelt på epost sigmujo2@online.no Resultatene

Read More »

2013-2014

Samlerapport_17.06.2014rev.xls Resultater kan sendes / ringes inn på tlf 98239211 eventuelt på epost sigmujo2@online.no Resultatene må ikke betraktes som endelige før de er offentlige på dog

Read More »

Facebook