2013-2014

xls Samlerapport_17.06.2014rev.xls

Resultater kan sendes / ringes inn på tlf 98239211 eventuelt på epost sigmujo2@online.no

Resultatene må ikke betraktes som endelige før de er offentlige på dog web eller NHKF`s hjemmeside

Facebook