Jaktprøveresultater 2017-2018

Oppdatert 24.04. med  Resultatene fra prøvesesongen 2017/18

Ikke startende hunder er ikke registrert (IS og T)

Skulle dere finne feil eller mangler i listen vær snill og gi tilbakemelding til Rune Langås på mail: rl586@kirken.no

Prøveresultater_17.18.xls


Send inn jaktprøveresultater til:

Rune Langås mail: rl586@kirken.no og til Vegar Sølvsberg mail: vegar_soelvsberg@yahoo.no / tlf: 95803628

Oppgi følgende:

Reg.nummer, Tittel, Navn, Eier, Prøvetype, om det er første jaktpremiering/ny (Norsk, Svensk,Finsk) JCH, premiering (1,2,3,0 EP/ÅP), poeng, mark (snø/barmark)

Husk ingen resultater er endelige før de er offentligjort av NHKF.

Lykke til med prøvesesongen!

damekampen2015 w

Facebook