MNR

Mesterskapet ble i 2008 arrangert i denne formen for siste gang. Mesterskapet blir avløst av et rent dunkermesterskap. Arrangert første gang på Maurvangen høsten 2009.

Mesterskapet for Norske harehund Raser – MNR

 • Prøvens navn: MESTERSKAP FOR NORSKE HAREHUND RASER.
 • Prøven arrangeres over 2 dager som eliteprøve.
 • Hundene prioriteres slik:
 1. NJCH
 2. Hunder med 2×1 premie i Norge
 3. Hunder med 1×1 premie i Norge. Ved overtegning etter punktene 1 respektive 2 og 3 går yngre hunder foran eldre. Er hundene som konkurrerer om siste plassen på dagen jevngamle, foretas loddtrekning.
 • Det kan delta 9 hunder. Antallet skal være likt fra hver rase.
 • Uttak skjer i arrangerende klubb, eventuelt i samarbeid med den enkelte raseklubb.
 • Beste rase: sammenlagt poengsum for rasen etter 2 dager.
 • Beste hund: sammenlagt poengsum etter 2 dager.
 • Beste hund i hver rase innstilles til EM-deltagelse overfor Norske Harehundklubbers Forbund.
 • Prøven legges til den harehundklubb som har årets samling / utstilling for alle de norske harehundrasene.
 • Bedømmelsen under prøven skal ha sin basis i jaktprøvereglene og prøveresultatene er tellende, da dette skal være en godkjent jaktprøve.
 • Formennene i raseringene/klubbene skal i samarbeide med lokal arrangør forberede prøven og stå ansvarlig for gjennomføring og den høytidlige ramme rundt mesterskapet.

Revidert, August 2005

For Dunker-ringen For Haldenstøverklubben For Hygenringen
Sigmund A. Johansen Otto Tollefsen Øystein Sjursen

Resultater:

kiara  MNR_2008_Gudbrandsdal_HHK_Maurvangen.xls

kiara  MNR_2007_Telemark_HHK.xls

kiara  MNR_2006_Vest-Oppland_HHK_Leira.xls

kiara  MNR_2005_Vest-Oppland_HHK_Leira.xls

kiara  MNR_2004_Vest-Oppland_HHK_Leira.xls

kiara

Kiara. Eier: Morten Gaathaug. Mester 2007 og beste dunker under under MNR 2008

Facebook