2008-2009

Vi gjør oppmerksom på at resultatene må oppfattes som uoffisielle inntill de er offentliggjort av NHKF

Vi oppfordrer alle til å sende inn jaktprøveresultater.

Send de til ba-la@online.no eller på  sms til 97 65 63 36

alt Samlerapport_2008_-_2009.xls

Facebook