Lyngdal Mars 2005

Dunker-ringen holdt den 4/3-05 medlemsmøte i Lyngdal på sørlandet. Møte kom i stand etter oppfordring fra lokale patrioter med Tore Furuholt i spissen. Disse hadde markedsført godt slik at vi ble 50 stykker. Det ble fra formannen fremlagt litt om ringens ve og vel. Avlsrådets formann tok for seg resultater og nytt fra prøve og avlssesong. Møtet ble således meget positivt og vi takker for tiltaket.

Mvh Sigmund

Foto: Sigmund A. Johansen

Noen hunder som ble vist !

 

Foto: Tor Ole Havsø

Varg til Asbjørn Sunde etter Odin II / Hegna og Geirsta – Ke Aia / Mølland

 

Foto: Tor Ole Havsø

Wilde til Frode Mølland og Hedi Sageng etter Odin II / Hegna og Geirsta – Ke Aia / Mølland

 

Foto: Tor Ole Havsø

Wiwi til Steinar Skoland etter Odin II / Hegna og Geirsta – Ke Aia / Mølland

 

Foto: Tor Ole Havsø

Ung hanhund til Leif Gudmund Omland etter Munter / Aas – Dina / Olsen

 

Foto: Tor Ole Havsø

Tia til Øyvind Olsen etter Munter / Aas – Dina / Olsen

Foto: Tor Ole Havsø

Hugo til Tore Furuholt etter Martin – AB Vana

Facebook