Avkomspremiering

Ei liste som viser litt om hvordan våre hunder avler. Les lista med en klype salt, en del hunder har få avkom, unge avkom etc.

Det er også veldig mye rader, tall og kolonner slik at en og annen feil kan forekomme. Gi oss i såfall beskjed.

xls 22.05.15_avkomspremiering.xls

Facebook