2015-2016

22.03.2016. Listene er oppdatert med flere starter / resultater

xlsSamlerapport_22.03.16.xls

Send inn prøveresultater til Vegar Sølvsberg: vegar_soelvsberg@yahoo.no

eller på sms til 958 03 628

Husk ingen resultater er endelige før de er offentligjort av NHKF

Facebook