Ungdomsprisen

Eier av hunden må være yngre enn 25 år den dagen resultatet oppnås. For å kunne delta i kåringen må hunden ha oppnådd premiering på jaktprøve i løpet av sesongen.

Les om jaktprøver her.

Maks 3 resultater er tellende. Resultater oppnådd utenfor Norge skal telle med, dog kun hunder over 15 mnd. Svenskregistrerte hunder kan delta. Kun en poengtildelig pr. ordning.

For hver prøvesesong kåres de fem beste hundene. Hundeeier må selv rapportere inn samtlige tellende resultater til Dunker-ringens styre på mail dunkerringen@gmail.com , innen 1. april.

Det presiseres at man benytter jaktprøvesesongen for prøveresultater.

Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:

– antall losminutter på barmark tellende til kåringen.
– yngre hunder rangeres foran eldre.
– er hundene ved fortsatt poenglikhet, på dagen like gamle, kåres begge (alle) hundene.

Jaktprøver
Rasemester – Dunkerpokalen 35 poeng
Norgesmester – NM 35 poeng
Nordisk mester 35 poeng
Distriktsmester – DM
Beste Dunker – NM
Beste Dunker – Nordisk
32 poeng
30 poeng
30 poeng
1EP/EKL Norge, Sverige
1PR, Finland
25 poeng

22 poeng

2EP/EKL Norge, Sverige
2PR, Finland
20 poeng

17 poeng

3EP/EKL Norge, Sverige 17 poeng
1ÅP/ØKL Norge, Sverige

3PR, Finland

15 poeng

14 poeng

2ÅP/ØKL Norge, Sverige 12 poeng
3ÅP/ØKL Norge, Sverige 10 poeng
EM 1. pr. pluss 5 for mester 17 / 5 poeng
EM 2. pr. pluss 5 for mester 14 / 5 poeng
EM 3. pr. pluss 5 for mester 12 / 5 poeng

Se oversikt over tidligere vinnere: Trykk her.

Facebook