Husk å betale medlemskap i Dunker-ringen

Nå kan du betale medlemskontigenten til Dunker-ringen for 2024!

Det er mulig å betale kontingenten via «Min side» på nkk.no.

Husk å melde fra ved endring av adresse til sekretær Inge på mail: dunkerringen@dunkerringen.org eller tlf: 906 46 121.

Hei, alle dunker-venner!

Styret minner om at medlemskontingenten for 2024 blir tilsendt enten pr. e-post eller post fra NKK (Norsk Kennel Klub). Dersom du ikke har mottatt faktura for medlemskontingent for 2024, ber vi om at du tar kontakt med sekretær Inge på e-post dunkerringen@dunkerringen.org eller tlf 906 46 121.

Vi minner også om at du fortsatt bare kan være medlem i Dunker-ringen (kr 300 for 2024) og at faktura likevel blir tilsendt fra NKK. Dersom du tidligere har vært medlem, men ønsker å avslutte medlemskapet, ber vi om at du gir beskjed om utmeldelse.

Dunker-ringen er tilsluttet NHKF, og Norsk Kennel Klubb (NKK) sender ut kontigentkravet. De som har annet medlemskap i NKK, f.eks. via en harehundklubb, vil få et felles krav om de ulike kontigentene (sjekk Min side på nkk.no). Grunnkontingenten fra NKK er ikke endelig fastsatt enda, les mer om det her.

De som ønsker det, kan fortsatt bare være medlem i Dunker-ringen. Disse får kun krav på ringens kontigent. Det beløpet er kr. 300,- for 2024.

Faktura for medlemskap i Dunker-ringen kommer som Vipps, SMS eller E-post fra NKK. Har du ikke oppgitt tlfnr eller e-post kommer fakturaen i posten

Husk! Vipps, SMS og e-post som kommer fra NKK er krav om kontingent fra Dunker-ringen.

Ønsker du å lese vårt innholdsrike medlemsblad Påskriket? Bli medlem i Dunker-ringen nå.

Som medlem kan opptas enhver person som er interessert i dunkeren som hunderase.

Dunker-ringen

  • har som formål å videreføre og forbedre dunkeren som jakthundrase
  • arbeider for å få størst mulig deltagelse av dunkere på jaktprøver og utstillinger
  • har en innholdsrik og godt oppdatert hjemmeside
  • gir ut medlemsbladet Påskriket to ganger pr. år
  • har et aktivt og godt avlsråd som driver et viktig arbeid for rasen
  • har egen valpeformidling
  • driver et aktivt rekrutteringsarbeid for å få flere til å jakte med dunker

Det koster 300,- å være medlem i Dunker-ringen i 2024.

Ønsker du å melde deg inn?

Innmelding via www.nkk.no/blimedlem

Du kan også Oppgi navn, postadresse, mobilnummer, harehundklubb du er medlem i fra før og e-post til sekretær Inge eller send en melding til Dunker-ringen på Facebook.

Tlf: 906 46 121
E-post: dunkerringen@dunkerringen.org

Facebook