Endrede kåringsregler årets dunker og årets dunker under 3 år

Endrede kåringsregler

Etter forslag fra avlsrådet, er reglene for kåringene av årets dunker og årets dunker under 3 år endret. Se de nye reglene under! De  nye reglene gjelder  fra og med inneværende utstillingssesong og kommende prøvesesong.

Årets Dunker

Statutter

(Sist endret i august 2021.)

 • For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste Dunkere, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 3 EP på jaktprøve siste sesong.
 • Maksimum 3 resultater er tellende, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat.
 • Også resultater utenfor Norge teller med.
 • Svenskregistrerte hunder må ha fylt 15 mnd. på tidspunktet for oppnådd resultat.
 • Hundeeierne må selv sende inn sine resultater til Dunker-ringen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er publisert.
 • Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadresssen dunkerringen@gmail.com innen 1. april.
 • Følgende poengskala er gjeldende f.o.m. kåringen for 2021/2022-sesongen.
Jaktprøver Utstilling
1EP/EKL Norge, Sverige
1PR, Finland
25 poeng
2EP/EKL Norge, Sverige
2PR, Finland
20 poeng
17 poeng
3EP/EKL Norge, Sverige 17 poeng
3PR, Finland 14 poeng BIG/BIS 15 poeng
BIR/BIM 12 poeng
CK / CERT 11 poeng
EM 1. pr. 17 poeng Excellent 10 poeng
EM 2. pr. 14 poeng Very Good 8 poeng
EM 3. pr. 12 poeng Good 5 poeng
Sufficient 2 poeng
Tilleggspoeng jaktprøver
Vinner av Dunkerpokalen 10 poeng
Norgesmester 20 poeng
Nr. 2 i NM 15 poeng
Nr. 3 i NM 10 poeng
Beste dunker NM, men ikke topp 3 5 poeng
Distriktsmester 7 poeng
Nordisk mester 10 poeng
Beste dunker nordisk 5 poeng
Europamester 5 poeng
Tilleggspoeng utstilling
BIR og BIM på samlingsutstillingen 3 poeng
CK på samlingsutstillingen 2 poeng
 • Mht. jaktprøvene gjelder resultatene for siste sesong, mens for utstillingene teller resultatene oppnådd siste kalenderår.
 • Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:
  • Antall losminutter på barmark tellende til kåringen
  • Ved fortsatt likhet, yngre hunder rangeres foran eldre
  • Ved fortsatt likhet (hunder født på samme dag), deles plasseringen

Årets dunker under 3 år

Statutter

(Sist endret i august 2021.)

 • For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste Dunkere under 3 år, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 2 ÅP på jaktprøve siste sesong.
 • Maksimum 3 resultater er tellende, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat.
 • Også resultater utenfor Norge teller med.
 • Svenskregistrerte hunder må ha fylt 15 mnd. på tidspunktet for oppnådd resultat.
 • Hundeeierne må selv sende inn sine resultater til Dunker-ringen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er publisert.
 • Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadresssen dunkerringen@gmail.com innen 1. april.
 • Følgende poengskala er gjeldende f.o.m. kåringen for 2021/2022 sesongen.
Jaktprøver Utstilling
1EP/EKL Norge, Sverige
1PR, Finland
25 poeng
2EP/EKL Norge, Sverige
2PR, Finland
20 poeng
17 poeng
3EP/EKL Norge, Sverige 17 poeng
1ÅP/ØKL Norge, Sverige
3PR, Finland
15 poeng

14 poeng

BIG/BIS 15 poeng
2ÅP/ØKL Norge, Sverige 12 poeng  BIR/BIM 12 poeng
3ÅP/ØKL Norge, Sverige 10 poeng CK / CERT 11 poeng
EM 1. pr. 17 poeng Excellent 10 poeng
EM 2. pr. 14 poeng Very Good 8 poeng
EM 3. pr. 12 poeng Good 5 poeng
Sufficient 2 poeng
Tilleggspoeng jaktprøver
Vinner av Dunkerpokalen 10 poeng
Norgesmester 20 poeng
Nr. 2 i NM 15 poeng
Nr. 3 i NM 10 poeng
Beste dunker NM, men ikke topp 3 5 poeng
Distriktsmester 7 poeng
Nordisk mester 10 poeng
Beste dunker nordisk 5 poeng
Europamester 5 poeng
Tillegspoeng utstilling
BIR og BIM på samlingsutstillingen 3 poeng
CK på samlingsutstillingen 2 poeng
 • Mht. jaktprøvene gjelder resultatene for siste sesong, mens for utstillingene teller resultatene oppnådd siste kalenderår.
 • Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:
  • Antall losminutter på barmark tellende til kåringen
  • Ved fortsatt likhet, yngre hunder rangeres foran eldre
  • Ved fortsatt likhet (hunder født på samme dag), deles plasseringen

Facebook