Statutter for kåringer og konkurranser

Husk å sende inn resultater fra prøve og utstillingssesongen for å delta i Dunker- ringens konkurranser
Frist for Innsending av resultater er 1. april.
Fyll ut skjemaet og send inn til Dunker-ringen på e-post dunkerringen@gmail.com

pdfKåringsskjema 2021-2022

Statutter for kåringer og andre konkurranser i regi av Dunker-ringen og avlsrådet for dunker

Sist gjennomgått og revidert i Dunker-ringens styremøte 13. august 2021.

Dunkerpokal-prøven

Statutter

 • Pokalen tildeles vinneren på Dunkerpokal-prøven (rasemesterskap for dunkere med losdyr hare) som Dunker-ringen hver sesong arrangerer med en harehundklubb som formell og teknisk arrangør. For å kunne tildeles pokalen må vinneren ha oppnådd EP-premiering på prøven. Alle deltakerne tildeles deltakerpremie.
 • Pokalen overrekkes vinnende hunds eier(e) ved premieutdelingen etter jaktprøven og oppbevares hos vinneren sammen med original emballasje.
 • Den som har pokalen i sin besittelse, plikter å oversende den til Dunker-ringen senest 4 uker før førstkommende pokalprøve.
 • Etter hver pokalprøve sørger Dunker-ringen for inngravering av årstall, vinnende hunds navn, reg.nr. og eier(e).
 • Dunker-ringen besørger egen forsikring av pokalen.
 • Pokalen tildeles til odel og eie den eier(e) som først får tildelt pokalen 3 ganger. Pokalen må vinnes med minimum to forskjellige hunder.
 • Hvis pokalen ikke er tildelt noen til odel og eie etter 50 år, tilfaller pokalen den som har flest napp.
 • Hvis flere har samme antall napp etter 50 år, tildeles pokalen den av disse som flest år har oppnådd premie på Dunkerpokal-prøvene med sine hunder. Det samme gjelder dersom pokalprøven opphører på et tidligere tidspunkt og flere eiere da har like mange napp.
 • Dunkerpokal-prøven gjennomføres for maksimum 15 deltakende hunder.
 • Siste sesongs årets dunker, årets dunker under 3 år og vinner av Dunkerpokalen ved siste kåring har friplasser til prøven, forutsatt at de da oppnådde minst 1. ÅP  på jaktprøve som et av sine tellende resultater.
 • Ved overtegning til prøven, rangeres hundene på samme måte som for uttak til DM.

Årets dunker

Statutter

(Sist endret i august 2021.)

 • For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste Dunkere, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 3 EP på jaktprøve siste sesong.
 • Maksimum 3 resultater er tellende, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat.
 • Også resultater utenfor Norge teller med.
 • Svenskregistrerte hunder må ha fylt 15 mnd. på tidspunktet for oppnådd resultat.
 • Hundeeierne må selv sende inn sine resultater til Dunker-ringen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er publisert.
 • Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadresssen dunkerringen@gmail.com innen 1. april.
 • Følgende poengskala er gjeldende f.o.m. kåringen for 2021/2022-sesongen.
Jaktprøver Utstilling
1EP/EKL Norge, Sverige
1PR, Finland
25 poeng
2EP/EKL Norge, Sverige
2PR, Finland
20 poeng
17 poeng
3EP/EKL Norge, Sverige 17 poeng
3PR, Finland 14 poeng BIG/BIS 15 poeng
BIR/BIM 12 poeng
CK / CERT 11 poeng
EM 1. pr. 17 poeng Excellent 10 poeng
EM 2. pr. 14 poeng Very Good 8 poeng
EM 3. pr. 12 poeng Good 5 poeng
  Sufficient 2 poeng
Tilleggspoeng jaktprøver
Vinner av Dunkerpokalen 10 poeng
Norgesmester 20 poeng
Nr. 2 i NM 15 poeng
Nr. 3 i NM 10 poeng
Beste dunker NM, men ikke topp 3 5 poeng
Distriktsmester 7 poeng
Nordisk mester 10 poeng
Beste dunker nordisk 5 poeng
Europamester 5 poeng
Tilleggspoeng utstilling
BIR og BIM på samlingsutstillingen 3 poeng
CK på samlingsutstillingen 2 poeng
 • Mht. jaktprøvene gjelder resultatene for siste sesong, mens for utstillingene teller resultatene oppnådd siste kalenderår.
 • Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:
  • Antall losminutter på barmark tellende til kåringen
  • Ved fortsatt likhet, yngre hunder rangeres foran eldre
  • Ved fortsatt likhet (hunder født på samme dag), deles plasseringen

Årets Dunker under 3 år

(Sist endret i august 2021.)

For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste Dunkere under 3 år, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 2 ÅP på jaktprøve siste sesong.

 • Maksimum 3 resultater er tellende, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat.
 • Også resultater utenfor Norge teller med.
 • Svenskregistrerte hunder må ha fylt 15 mnd. på tidspunktet for oppnådd resultat.
 • Hundeeierne må selv sende inn sine resultater til Dunker-ringen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er publisert.
 • Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadresssen dunkerringen@gmail.com innen 1. april.
 • Følgende poengskala er gjeldende f.o.m. kåringen for 2021/2022 sesongen.
Jaktprøver Utstilling
1EP/EKL Norge, Sverige

1PR, Finland

25 poeng
2EP/EKL Norge, Sverige
2PR, Finland
20 poeng
17 poeng
3EP/EKL Norge, Sverige 17 poeng
1ÅP/ØKL Norge, Sverige
3PR, Finland
15 poeng
14 poeng
BIG/BIS 15 poeng
2ÅP/ØKL Norge, Sverige 12 poeng  BIR/BIM 12 poeng
3ÅP/ØKL Norge, Sverige 10 poeng CK / CERT 11 poeng
EM 1. pr. 17 poeng Excellent 10 poeng
EM 2. pr. 14 poeng Very Good 8 poeng
EM 3. pr. 12 poeng Good 5 poeng
Sufficient 2 poeng
Tilleggspoeng jaktprøver
Vinner av Dunkerpokalen 10 poeng
Norgesmester 20 poeng
Nr. 2 i NM 15 poeng
Nr. 3 i NM 10 poeng
Beste dunker NM, men ikke topp 3 5 poeng
Distriktsmester 7 poeng
Nordisk mester 10 poeng
Beste dunker nordisk 5 poeng
Europamester 5 poeng
Tillegspoeng utstilling
BIR og BIM på samlingsutstillingen 3 poeng
CK på samlingsutstillingen 2 poeng
 • Mht. jaktprøvene gjelder resultatene for siste sesong, mens for utstillingene teller resultatene oppnådd siste kalenderår.
 • Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:
  • Antall losminutter på barmark tellende til kåringen
  • Ved fortsatt likhet, yngre hunder rangeres foran eldre
  • Ved fortsatt likhet (hunder født på samme dag), deles plasseringen.

Ungdomsprisen

Statutter

 • Eier av hunden må være yngre enn 25 år den dagen resultatet oppnås.
 • For å delta i kåringen må hunden ha oppnådd premiering på jaktprøve i løpet av sesongen.
 • Kun jaktprøveresultater teller.
 • Maksimum 3 resultater er tellende. Resultater oppnådd utenfor Norge skal telle med på samme møte som i kåringen for årets dunker.
 • Poengberegning som for kåringen av årets dunker.
 • Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadresssen dunkerringen@gmail.com innen 1. april.
 • Hvert år kåres de 5 beste ekvipasjene.

Debutantmesterskapet

Statutter

 • Dunker-ringens debutantmesterskap arrangeres hvert år i perioden 15. – 30. november, som en integrert del av de terminfestede ÅP-prøvene hos NKK. Også svenske dunkere kan delta, etter tilsvarende regler i Sverige (ØKL). Det kåres en vinner i hvert land.
 • Deltakende hunder meldes på vanlig måte til den arrangerende klubb.
 • Før prøven gjennomføres, må deltakelsen i debutantmesterskapet være meldt fra hundeeieren til Dunker-ringen ved sekretæren.
 • Innstilling til prøveresultat må av eieren være meldt til ringens sekretær innen 3 dager etter at prøven er gjennomført.
 • Deltakende hunder rangeres ut fra oppnådde konkurransepoeng.
 • Ved poenglikhet rangeres yngre hund på prøvedagen foran eldre.
 • Alle deltakere tildeles deltakerpremie, i tillegg til bestemannspremie til vinneren. Alle premier deles ut på neste årsmøtesamling i Dunker-ringen.

Beste dunker i hvert DM

Statutter

 • Dunker-ringens bestemannspremie tildeles den dunkeren i hvert DM som rangeres som best, forutsatt at vedkommende oppnådde prøvepremiering.

Beste dunker i NM 

Statutter

 • Den dunkeren som rangeres som best under NM, tildeles premie fra Dunker-ringen.

Dunkerfatet

Statutter

 • Dunkerfatet av 2008 tildeles eier(e) av den dunker som blir BIR ved Dunker-ringens årlige årsmøteutstilling.
 • Premien overrekkes vinnende hund eier(e) umiddelbart etter utstillingen, og oppbevares hos vinneren sammen med original eske.
 • Premien oversendes Dunker-ringen senest 4 uker før neste års årsmøtesamling.
 • Dunker-ringen sørger for inngravering av årstall, vinnende hunds navn, reg.nr., og eier(e).
 • Premien tildeles til odel og eie den eier(e) som først får tildelt premien 3 ganger. Premien kan vinnes med forskjellige hunder.
 • Hvis premien ikke er tildelt noen person til odel og eie etter 50 år, tilfaller premien den person som har flest napp i pokalen.
 • Hvis flere enn en person har samme antall napp i premien etter 50 år, tildelesd premien den person som først oppnådde flest napp.
 • Ved eventuell oppløsning av Dunker-ringen, eller at tradisjonen med årsmøteutstilling avvikles, tildeles premien den som først oppnådde flest napp.

Statuttene for Dunkerfatet av 2008 er satt opp i henhold til overenskomst mellom giveren Bård Ørbak-Larsen og Dunker-ringen.

Beste jaktpremierte dunker på samlingsutstillingen

Statutter

 • Den beste jaktprøvepremierte dunkeren på samlingsutstillingen tilknyttet Dunker-ringens årsmøte, tildeles bestemannspremie fra ringen.

Beste dunker på utstilling i hvert distrikt

Statutter

 • I forkant av hver utstillingssesong utpeker Dunker-ringens styre et arrangement i hver region, hvor det tildeles premie fra ringen.
 • Det tilstrebes en rullering av utstillingene innen regionene gjennom årene.
 • Beste dunker på hver av de utpekte utstillingene tildeles bestemannspremie fra Dunker-ringen.

Beste dunker i nordisk mesterskap

Statutter

 • Den best rangerte dunkerekvipasjen under nordisk mesterskap tildeles premie fra Dunker-ringen, forutsatt oppnådd premiering.

Deltaker i europapokalprøven

Statutter

 • Dunkerekvipasje under europapokalprøven tildeles Dunker-ringens deltakerpremie, forutsatt oppnådd premiering.

Damekampene

Statutter

 • Beste dunkerekvipasje på hvert arrangement tildeles Dunker-ringens bestemannspremie, forutsatt at jaktprøvepremiering blir oppnådd.

Revepremieringer

Statutter

Beste jaktprøveresultat gjennom sesongen

 • Dunker-ringens bestemannspremie tildeles den dunker som gjennom jaktprøvesesongen oppnår det beste resultatet (flest konkurransepoeng) med rev som losdyr, forutsatt at det er oppnådd jaktprøvepremie.
 • Ved poenglikhet rangeres yngre hund foran eldre (alder på tidspunkt for prøvestart).
 • Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadresssen dunkerringen@gmail.com innen 1. april.

Beste dunker på rev-NM

 • Dunker-ringens bestemannspremie tildeles den dunker som oppnår det beste resultatet (flest konkurransepoeng) under rev-NM, forutsatt at det oppnås jaktprøvepremie.

Avlskåringer for dunker

Statutter

Kåringsdiplom for god avl

 • Tispe/Hannhund som har minimum to jaktprøvepremierte avkom.
 • Kåringsdiplomet kan kjøpes ved bestilling til avlsrådet for dunker ved Vegar Sølvsberg på e-post vegar_soelvsberg@yahoo.no,  eller under våre møter/arrangement.
 • Pris kr. 75,- inklusive porto. Betales til kontonr.  1822 34 59206

Kåringsdiplom for utmerket avl

 • Tispe/Hannhund som har minimum tre avkom med 1. ÅP på jaktprøve. Disse må være fra to forskjellige kull.
 • Kåringsdiplomet kan kjøpes ved bestilling til avlsrådet for dunker ved Vegar Sølvsberg på e-post vegar_soelvsberg@yahoo.no,  eller under våre møter/arrangement.
 • Pris kr. 75,- inklusive porto. Betales til kontonr.  1822 34 59206

Kåringssertifikat for fremragende avl

Tisper

Kåringssertifikat kan tildeles når tispa har jaktpremierte avkom fra 2 kull med 2 forskjellige hannhunder, og avkommene har oppnådd minimum 12 poeng. Poengene kan samles over flere år. Sertifikat tildeles kun 1 gang. (Det presiseres at de tellende avkommene skal være fra to forskjellige kull. Ikke flere eller færre.)

Hannhunder

Kåringssertifikat kan tildeles når hannhunden har jaktpremierte avkom fra 3 kull med 3 forskjellige tisper, og avkommene har oppnådd minimum 15 poeng. Poengene kan samles over flere år. Sertifikatet tildeles kun 1 gang. (Det presiseres at de tellende avkommene skal være fra tre forskjellige kull. Ikke flere eller færre.)

Ordningen med kåringssertifikat gjøres gjeldende for avlsdyr født etter 01.01.2000.

Poengberegning:

 1. EP  5 poeng
 2. EP  4 poeng
 3. EP  3 poeng
 1. ÅP  3 poeng
 2. ÅP  2 poeng
 3. ÅP  1 poeng

Det er kun individets høyeste premiering som er tellende.

For å få tildelt sertifikat må navn og reg.nr. på den enkelte tispe/hannhund, avkommenes navn og reg.nr., samt jaktprøvepremieringer, sendes inn til avlsrådet for dunker av den enkelte tispe-/hannhundeier.

 • Kåringssertifikatet kan kjøpes ved bestilling til avlsrådet for dunker ved Vegar Sølvsberg på e-post vegar_soelvsberg@yahoo.no eller under våre møter/arrangement.
 • Pris kr. 75,- inklusive porto. Betales til kontonr.  1822 34 59206

Felles retningslinjer for alle konkurranser og kåringer:

 • For de arrangement og tiltak hvor premier/hedersbevisninger ikke blir utdelt under arrangementene, blir disse overrakt under dunkersamlinga i tilknytning til Dunker-ringens årsmøte det påfølgende året.
 • Premier ettersendes ikke.

Facebook