Medlemskap i Dunker-ringen

Ønsker du å lese vårt innholdsrike medlemsblad Påskriket? Bli medlem i Dunker-ringen nå.

Ta kontakt med vår sekretær Rune på epost: dunkerringen@dunkerringen.org eller tlf: 924 49 373, og oppgi disse opplysningene:

 • Navn
 • Postadresse
 • Mobilnummer
 • Om du er medlem av en annen harehundklubb fra før av

Det er mulig å betale kontingenten via «Min side» på nkk.no.
Dunker-ringen er tilsluttet NHKF, og Norsk Kennel Klubb (NKK) sender ut kontigentkravet. De som har annet medlemskap i NKK, f.eks. via en harehundklubb, vil få et felles krav om de ulike kontigentene (sjekk Min side på nkk.no). 
De som ønsker det, kan fortsatt bare være medlem i Dunker-ringen. Disse får kun krav på ringens kontigent. Det beløpet er kr. 300,- for 2023.

Faktura for medlemskap i Dunker-ringen kommer som Vipps, SMS eller E-post fra NKK. Har du ikke oppgitt tlfnr eller e-post kommer fakturaen i posten.
Husk! Vipps, SMS og e-post som kommer fra NKK er krav om kontingent fra Dunker-ringen.

Dersom du tidligere har vært medlem, men ønsker å avslutte medlemskapet, ber vi om at du gir beskjed om utmeldelse.

Husk å melde fra ved endring av adresse til sekretær Rune på mail: dunkerringen@dunkerringen.org eller tlf: 924 49 373

Dunker-ringen

 • har som formål å videreføre og forbedre dunkeren som jakthundrase
 • arbeider for å få størst mulig deltagelse av dunkere på jaktprøver og utstillinger
 • har en innholdsrik og godt oppdatert hjemmeside
 • gir ut medlemsbladet Påskriket to ganger pr. år
 • har et aktivt og godt avlsråd som driver et viktig arbeid for rasen
 • har egen valpeformidling
 • driver et aktivt rekrutteringsarbeid for å få flere til å jakte med dunker

Facebook