Arne H. Bakkestuen

Utdelt 2006

Arne har vært en sann dunkerentustiast i nærmest alle år. Han kom med i styret under ringens årsmøte på Tretten i 1991 og satt til årsmøte igjen var på plass på Tretten i 2001. Arne hadde flere funksjoner i styret bla sekretær og kasserer. Arne har bestandig, både i styret og ellers vært svært aktiv. Han har uredd talt dunkers sak og er en mann som står for sine meninger. Arne har også i ettertiden bidratt med synspunkter, forslag og ideer.

Facebook