Arne Mathiesen

Utdelt 2008

Arne har fungert som Dunker-ringens valpeformidler siden starten, høsten 1991.Og gjennom snart 17 år, er det et stort antall dunkere som har kommet til sine eiere via vår utmerkede valpeformidler.Arne har også gjort en meget god innsats i perioder som ’’kremmer’’ for vår salgsbod.Være seg det har vært på våre samlinger, vår stand på Elverum under jakt og fiskedagene eller våre medlemsmøter.

Facebook