Sigmund Ask Johansen

Utdelt 2008.

Sigmund ble valgt inn i styret som varamedlem under årsmøtet i Buskerud i 2000. Han fungerte som fast styremedlem fra 2001-2003, og var vår svært dyktige formann i perioden 2003-2008.

Han vil særlig bli husket for sitt rolige, omgjengelige og stødige vesen, og for sin enorme egeninnsats.

Sigmund ble valgt inn i NHKFs styre i april 2008, og vi vet med dette at harehundfolkets interesser vil bli svært godt ivaretatt i åra som kommer.

Facebook