Bård Larsen

Utdelt 2010

Bård har vært en ildsjel som har jobbet for dunkeren igjennom mange år. Bård ble valgt inn som varamann i avlsrådet for dunker i 2000, og allerede etter kort tid måtte han ta over formannsroret i avlsrådet. Bård har sittet 11 år i Dunker-ringen’s styre, hvorav 2 år som formann, og har vært en dyktig og kunnskapsrik formann i avlsrådet for dunker igjennom 10 år. Han har bistått oppdrettere til alle døgnets tider, 365 dager i året. Han har kjørt tisper eller hannhunder til og fra parring, og bistått ved inseminering enten det har vært juleaften eller ”midt i uka”. Sammen med Frode Lingaas, har han tilbrakt mange helgetimer ved PC’en og studert stamtavler for å identifisere hunder som kan være bærere av sykdomsgen. Vi vil spesielt huske Bård’s periode for hans enorme egeninnsats og hans lederskap i avlsråd og ring. Han skal så definitivt ha sin del av æren for dunkerens fremgang de senere år.

Facebook