Tor Ole Reitan Havsø

Utdelt 2006

Han ble valgt inn i Dunker-ringens styre under årsmøtet på Leira i 1998. Han satt som styremedlem (sekretær) i 6 år til han gikk av i 2004 under årsmøte i Valdres. Tor Ole var høyst delaktig i struktureringen av organisasjonen og styrearbeidet, spesielt de første årene som sekretær.

Facebook