Jan Rennesund

Utdelt 2006

Han har vært med i avlsrådet i flere perioder. Han var også en kort periode avlsrådsformann. I kraft av sin profesjon som veterinær har han også vært svært nyttig i spørsmål rundt sykdomsbildet. Jan er også en høyt aktet eksteriørdommer som står for en nøktern og ryddig bedømmelse.

Facebook