Svein Andreassen

Utdelt 2006

Han tok over som redaktør av Påskriket etter Olav Haga med nr 16 som den første utgivelsen i oktober 1996. Han var fremgangsrik redaktør for hele 15 nummer frem til nr 31 i juni 2004. Kvaliteten var i hele denne perioden svært høy og er mye av årsaken til ringens stadig høye medlemstall i disse årene. Svein var i tillegg til redaktør aldri vanskelig å be, det være seg hjelp ifbm møter, deltagelse på stands etc.

Facebook