Innsending av resultater til Dunker-ringens konkurranser

Innsending av resultater til Dunker-ringens konkurranser innen 1. april. Vi har utarbeidet et skjema som skal benyttes for innsending av resultatene for årets dunker/ årets dunker under 3 år og Ungdomsprisen.

Kåringsskjema_2019

Skriv ut skjemaet, fyll ut med informasjon, og send det inn til oss. Vi kan få det som vedlegg i en mail, eller på papir som vanlig brevpost. Mailadressen er dunkerringen@gmail.com . Eventuelt brev sender du til  Vegar Sølvsberg, Åslendevegen 137, 2825 Gjøvik. Frist for innsending er 1. april.

Endrede kåringsregler fra og med sesong 2021/2022

Til årets dunker og årets dunker under 3 år teller maksimum 3 resultater, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat. Til ungdomsprisen (eier må være under 25 år på prøvedagen) teller maksimum 3 jaktprøveresultater og ingen utstillingsresultater. Husk at det er jaktprøveresultatene gjennom prøvesesongen som teller, mens det er utstillingsresultatene i kalenderåret. I alle tre konkurranser er det de 5 beste som kåres og som blir premiert.

POENGBEREGNING:

Over 3 år:
For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste dunkere, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 3. EP på jaktprøve siste sesong.

Resultatene for siste kalenderårs utstillingsresultater og siste jaktprøvesesong teller.

Maksimum 3 resultater er tellende, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat.

Også resultater utenfor Norge teller med.

Svenskregistrerte hunder må ha fylt 15 mnd. på tidspunktet for oppnådd resultat.

Hundeeierne må selv sende inn sine resultater til Dunker-ringen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er publisert.

Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadressen dunkerringen@gmail.com ; innen 1. april.

Under 3 år:

For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste Dunkere under 3 år, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 2 ÅP på jaktprøve siste sesong. Ellers er reglene de samme som for årets dunker.

Følgende poengskala er gjeldende f.o.m. kåringen for 2022/2023 – sesongen:

Jaktprøver

Utstilling

1EP/EKL Norge, Sverige 1PR, Finland

25 poeng

2EP/EKL Norge, Sverige 2PR, Finland

20 poeng

17 poeng

3EP/EKL Norge, Sverige

17 poeng

 1 ÅP/ØKL Norge, Sverige 3PR, Finland

15 poeng

14 poeng

 BIG/BIS  15 poeng
 2 ÅP/ØKL Norge, Sverige

12 poeng

BIR/BIM

12 poeng

3 ÅP/ØKL Norge, Sverige

10 poeng

CK / CERT

11 poeng

EM 1. pr.

17 poeng

Excellent

10 poeng

EM 2. pr.

14 poeng

Very Good

8 poeng

EM 3. pr.

12 poeng

Good

5 poeng

Sufficient 2 poeng
Tilleggspoeng jaktprøver Tilleggspoeng utstilling
Vinner av Dunkerpokalen 10 poeng  BIR og BIM på samlingsutstillingen  3 poeng
Norgesmester 20 poeng  CK på samlingsutstillingen  2 poeng
Nr. 2 i NM 15 poeng
Nr. 3 i NM 10 poeng
Beste dunker NM, men ikke topp 3 5 poeng
Distriktsmester 7 poeng
Nordisk mester 10 poeng
Beste dunker nordisk 5 poeng
Europamester 5 poeng

Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:

  1. Antall losminutter på barmark tellende til kåringen.
  2. Ved fortsatt likhet., Yngre hunder rangeres foran eldre.
  3.  Ved fortsatt likhet (hunder født på samme dag), deles plasseringen

Revidert ved styremøtet på Myklegard 2021.

Facebook