Årets dunker

06.05.19 Resultatene for årets dunker/ årets dunker under 3 år og Ungdomsprisen er nå klare.

Gi tilbakemelding om noe er feil til: dunkerringen@gmail.com

Årets dunker 2019

1)     RR N J(D)CH Hagheimen’s Frøya – NO41467/16 , eier Ingun Solli 97 poeng
2)     N SE J(D)CH Tanja – NO33893/15, eier Øystein Kvisler. 90 poeng
3)     RR N J(D)CH Hagheimen’s Ola – NO41461/16 , eier Morten Gaathaug. 87 poeng. Rangeres foran nr 4 på antall barmarksminutter.
4)     Slengslias Fera NO48833/17, eier Silje Rønning. 87 poeng
5)     Solvoll’s Sella NO41500/15, eier Jonny Andersen. 80 poeng

Årets dunker under 3 år 2019

1) RR N J(D)CH Hagheimen’s Frøya – NO41467/16 , eier Ingun Solli 97 poeng
2) RR N J(D)CH Hagheimen’s Ola – NO41461/16 , eier Morten Gaathaug. 87 poeng. Rangeres foran nr 3 på antall barmarksminutter.
3) Slengslias Fera – NO48833/17, eier Silje Rønning. 87 poeng
4) RR Ynwa – NO40569/17, eier Tor Erik Moen . 77 poeng
5) Hålandsbotn Erah – NO40242/17, Richard Marin Hansen,54 poeng.

Ungdomsprisen.

Silje Rønning : 70 poeng.


Innsending av resultater til Dunker-ringens konkurranser innen 1. april. Nå har vi utarbeidet et skjema som skal benyttes for innsending av resultatene for årets dunker/ årets dunker under 3 år og Ungdomsprisen.

Kåringsskjema_2019

Skriv ut skjemaet, fyll ut med informasjon, og send det inn til oss. Vi kan få det som vedlegg i en mail, eller på papir som vanlig brevpost. Mailadressen er dunkerringen@gmail.com . Eventuelt brev sender du til  Vegar Sølvsberg, Åslendevegen 137, 2825 Gjøvik. Frist for innsending er 1. april.

Endrede kåringsregler fra og med sesong 2021/2022

Til årets dunker og årets dunker under 3 år teller maksimum 3 resultater, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat. Til ungdomsprisen (eier må være under 25 år på prøvedagen) teller maksimum 3 jaktprøveresultater og ingen utstillingsresultater. Husk at det er jaktprøveresultatene gjennom prøvesesongen som teller, mens det er utstillingsresultatene i kalenderåret. I alle tre konkurranser er det de 5 beste som kåres og som blir premiert.

POENGBEREGNING:

Over 3 år:
For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste dunkere, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 3. EP på jaktprøve siste sesong.

Resultatene for siste kalenderårs utstillingsresultater og siste jaktprøvesesong teller.

Maksimum 3 resultater er tellende, hvorav maksimum 1 utstillingsresultat.

Også resultater utenfor Norge teller med.

Svenskregistrerte hunder må ha fylt 15 mnd. på tidspunktet for oppnådd resultat.

Hundeeierne må selv sende inn sine resultater til Dunker-ringen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er publisert.

Resultatene må meldes inn til Dunker-ringen på mailadressen dunkerringen@gmail.com ; innen 1. april.

Under 3 år:

For hvert år/hver sesong kåres årets 5 beste Dunkere under 3 år, som rangeres ut fra oppnådde kåringspoeng. Minstekravet er å ha oppnådd 2 ÅP på jaktprøve siste sesong. Ellers er reglene de samme som for årets dunker.

Følgende poengskala er gjeldende f.o.m. kåringen for 2021/2022 – sesongen:

Jaktprøver

Utstilling

1EP/EKL Norge, Sverige 1PR, Finland

25 poeng

2EP/EKL Norge, Sverige 2PR, Finland

20 poeng

17 poeng

3EP/EKL Norge, Sverige

17 poeng

 1 ÅP/ØKL Norge, Sverige 3PR, Finland

15 poeng

14 poeng

 BIG/BIS  15 poeng
 2 ÅP/ØKL Norge, Sverige

12 poeng

BIR/BIM

12 poeng

3 ÅP/ØKL Norge, Sverige

10 poeng

CK / CERT

11 poeng

EM 1. pr.

17 poeng

Excellent

10 poeng

EM 2. pr.

14 poeng

Very Good

8 poeng

EM 3. pr.

12 poeng

Good

5 poeng

Sufficient 2 poeng
Tilleggspoeng jaktprøver Tilleggspoeng utstilling
Vinner av Dunkerpokalen 10 poeng  BIR og BIM på samlingsutstillingen  3 poeng
Norgesmester 20 poeng  CK på samlingsutstillingen  2 poeng
Nr. 2 i NM 15 poeng
Nr. 3 i NM 10 poeng
Beste dunker NM, men ikke topp 3 5 poeng
Distriktsmester 7 poeng
Nordisk mester 10 poeng
Beste dunker nordisk 5 poeng
Europamester 5 poeng

Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:

  1. Antall losminutter på barmark tellende til kåringen.
  2. Ved fortsatt likhet., Yngre hunder rangeres foran eldre.
  3.  Ved fortsatt likhet (hunder født på samme dag), deles plasseringen

Revidert ved styremøtet på Myklegard 2021.

___________________________________________________________________

2017/18:

Årets Dunker:

Hagheimens Storm Per M Rønning

Hagheimens Storm NO48567/13 til Per Magne Rønning.

Årets Dunker under 3. ÅR

Vinner Debutantmesterskapet Gravråk

Gåvålias Klang NO42496/15 til Ingar og Per Gravrok.

2016/17:

Årets Dunker:

IMG 9221

NJ(D)CH NORD JCH Gjermaa`s Anfield, eier: Tor Erik Moen

Årets dunker under 3 år:

IMG 9261

Dd Raia, eier: Magne Kristian Dyste (hund og eier til høyre i bildet)

2015/16:

Årets dunker:

ÅretsDunkerw

N SE JCH Nordshaugs Gard, eier Bård Ølstøren

Årets dunker under 3 år:

åretsdunkerunder3år w

N SE JCH Hagheimen’s Storm, eier Per Magne Rønning

2014/15:

Årets dunker og årets dunker under 3 år:

åretsdunker w

N SE JCH Gjermaa’s Anfield, eier Tor Erik Moen

2013/14:

Årets dunker:

åretsdunker w

Gjermaa’s Mira/ Erik Brokerud

Årets dunker under 3 år:

under3år w

Bs Hjall/ Harald Jokstad

2012/13:

Årets dunker:

Jaktpokalen-w

04762/06 N JCH Bs-Lissi/ Ingar T. Lie og Ole A. Langedrag

Årets dunker under 3 år:

Tortåsens Cita-w

NO49305/10 N JCH Tortåsen’s Cita/ Gudmund Engen. (Foto: Tonje Engen)

2011/12:

Årets dunker:

Måffelåffen-w

00664/08 N JCH Slengslia’s Måffelåffen/ Per Magne Rønning

Årets dunker under 3 år:

Gjermaas Conradine-w

NO46543/09 N UCH N JCH Gjermaa’s AB Conradine/ Arne H. Bakkestuen

Årets dunkere 2010 – 2011

alt Årets_dunker_2010.xls

alt Årets_dunker_under 3år_2010.xls


Årets dunkere 2009 – 2010

alt Årets_dunker_2009.xls

alt Årets_dunker_unghund_2009.xls


Årets dunkere 2008 – 2009

alt Årets_dunker_2008_-_2009.xls

alt Årets_dunker_ung_2008 – 2009.xls

Arets-dunkere

Årets dunkere, 2008-2009. Foto: Sig


Årets dunkere 2007 – 2008

alt Årets_dunker_2007_-_2008.xls

alt Årets_dunker_ung_2007.xls


Årets dunkere 2006 – 2007

alt Årets_dunker_2006_-_2007.xls

alt Årets_dunker_ung_2006.xls

Robber-Johnsen.jpg

Robber. Eier: Steinar Johnsen. Foto: Privat

Hera-Roenning.jpg

Hera. Eier: Per Magne Rønning. Foto: Sigmund A. Johansen

Disse er fra samme kull.


Årets dunkere 2005 – 2006

alt Årets_dunker_2005_-_2006.xls

alt Årets_dunker_ung_2005.xls

alt

Ke Sang til Kristian Holthe. Foto. S. Johansen

alt

Hera til Per Magne Rønning. Foto: A.L.Opheim


Årets dunkere 2004 – 2005

alt Årets_dunker__2004_-_2005.xls

alt Årets_dunker_ung_2004.xls

alt

Foto: Marius Lundby

Årets hund Donna til Arnt Skei


Årets dunkere 2003 – 2004

alt Årets_dunker_2003_-_2004.xls

Årets hund Rita til Gunnar Smistad

alt

Foto: Arne Nyaas JEGER, hund og våpen


Eldre resultater:

alt Årets_dunker_eldre_resultater.xls

Facebook