Bedømmelse av Dunker Krysningshunder på utstilling

Har du 1. eller 2. generasjon krysningshund? Husk å opplyse om dette til utstillingsdommer. Les mer om saken her.

web Tortsens Valborg

Det er utstillingssesong og mange av dere skal inn i ringen for å få bedømt hundene deres. Har du 1. eller 2. generasjons krysningshund? Husk å opplyse om dette til utstillingsdommer.

Til hjelp for dommerne har NKK gitt følgende instruks om bedømmelsen av krysningshunder i Dunkerrasen. (HS-sak nr. 171/04, 26.08.04):

«Dommer skal ikke diskvalifisere for avvik fra standarden når det gjelder farge og høyde hos hunder som kan dokumentere å være innkrysningshunder fra 1. og 2. generasjon.
Utstiller er ansvarlig for å informere om at hunden er enten 1. eller 2. generasjons innkrysning.

Her er det klar tale om ikke å diskvalifisere på grunn av farge og høyde. Men i utgangspunktet må det være klart at hensikten med de fremmede genene ikke er å tilføre dunkeren nye eksteriøre trekk. Det må derfor tas hensyn når det gjelder typen.
Vi har eksempler på at krysningshunder av 2. generasjon kan se ut som gode dunkere. Men når en hund typemessig bærer tydelig preg av det fremmede blodet, er det ingen mening i å gi denne hunden en for høy premiegrad, selv om den er relativt velbygget. Vi appellerer derfor til edruelighet i bedømmelsen av krysningshundene.

Rasestandarden finner du her.

Facebook