CACIT-prøve

Trøndelag HHK har søkt om og fått godkjent Dunkerpokalen som en CACIT-prøve. Her kan du lese mer om hva det innebærer:

En CACIT-prøve er en internasjonal jaktprøve for drivende hunder som arrangeres i overensstemmelse med de gjeldende FCI- regler og det regelverk som gjelder for eliteprøver (EP) for støvere.

Regler for utdeling av CACIT:

CACIT utdeles til prøvens beste hund med minst 1. pr. og som har oppnådd minst 90 % av maksimale premiepoeng. Reserve-CACIT utdeles til prøvens nest beste hund med minst 1. pr. og som har oppnådd minst 90 % av maksimale premiepoeng.

Om to hunder tildeles lik poengsum gjelder rangeringsreglene som under DM/NM.

Minimumskrav for støver er 90 % av 400 premiepoeng = 360 premiepoeng.

For å bli Internasjonal Jaktchampion må hunden vinne to CACIT i ett eller flere land og for forskjellige dommere. Begge CACIT må være knyttet til 1. premie. I tillegg minst Very good ved fylte 15 måneder på internasjonal utstilling i unghund-, åpen- eller bruksklasse.

Facebook