Lederen har ordet

Dunkerringen holdt sitt årsmøte og samling på Storsand camping i Malvik, Sør-Trøndelag, 28. mai. Kombinert med Trøndelag Harehundklubbs utstilling samme sted dagen etter. Etter både hva jeg selv opplevde og også hørte fra andre, må konklusjonen være at dette var vellykket. Det var jakt- og bikkjeprat både seint og tidlig disse dagene. De dunkerinteresserte som ikke var der, kan bare angre!

Sivesindhøgdas w

En stor takk til Trøndelag Harehundklubb som forberedte utearealene både for Hygenringen, Haldenstøverklubben og Dunkerringen til lørdagens framvisninger! Når også værgudene var på vår side, ble rammene rundt arrangementene helt strålende.

Kåringene for sesongen 2015 – 2016

Lørdagen startet med framvisning og presentasjon av de hunder som nådde opp i de ulike kåringer og konkurranser gjennom fjoråret. Årets dunker, årets dunker under tre år, de beste dunkerne fra distriktsmesterskapene og NM var i fokus. De nye jaktchampionene og de nye jaktpremierte hundene ble omtalt, og de som møtte ble fremvist. Til sammen hele 16 ulike kåringer og konkurranser for hunder og eiere gjennom sesongen2015-2016 lå til grunn. Jeg ramser ikke opp alt dette her. Resultatene er presentert på Dunkerringens hjemmeside før samlinga. Vi fikk se stjernene fra den siste sesongen.

ÅretsDunkerw

Jaktpokalen w

Der var selvsagt årets dunker 2015 Nordshaugs Gard/Bård Ølstøren, Nordshaugs Donna/Bent Vidar Larsen som ble nr. 2 i NM, Gjermaas Anfield/Tor Erik Moen som skjøtte på sin merittliste også med både det finske og nordiske  jaktchampionatet under Møbelprøven i Finland, og ble beste norske hund på den prestisjetunge jaktprøven.

NORDJCH w

Mange flere kunne vært nevnt.

Dunkerringens årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført i verdige former uten noen form for dramatikk. Kun saken om vedtektsendringer kombinert med beslutningen på representantskapsmøtet i NHKF om reglene for raseringenes mulige videre inntreden i forbundet, førte til debatt. Også den saken endte til slutt med et enstemmig vedtak om at Dunkerringen ikke melder seg inn i NHKF med de forutsetninger og regler for dette som foreligger nå. De innspill som ringen har gitt i de forutgående høringsrundene, er på ingen måte hensynstatt i beslutningen på representantskapsmøtet. Hovedargumentet til Dunkerringen er at en slik innmelding etter alt å dømme vil føre til en betydelig nedgang i ringens medlemsantall, siden den enkeltes årskontingent vil bli på nærmere tusen kroner etter en innmelding. Dette blir resultatet også for de personer som kun ønsker å delta i rasefellesskapet uten å stille på jaktprøver og utstillinger. Siden den største utfordringen for harejakta og harehundvirksomheten er synkende deltakelse og mangel på rekruttering, er det aller viktigste nå ikke å lage nye  skranker for grasrotrekrutteringen inn i disse miljøene.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt. Og kontingenten forblir uendret fra 2016 til 2017, dvs. kr 250,-.

Styrets leder Heidi Sageng hadde tidlig meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsket gjenvalg. Årsmøtet ga tilslutning til valgkomiteens innstilling på Bjarne Oppegård som ny leder. Siden han før årsmøtet hadde posisjonen som organisasjonssekretær i styret, ble Asle Aspelien valgt til å ta seg av de oppgavene. Også styrets sekretær Christian H. Torgersen hadde bedt om å få fratre selv om han egentlig ikke var på valg på dette årsmøtet. Det ble akseptert, og møtet valgte Knut Einar Nordhagen i hans sted. Knut Einar var tidligere rekrutteringsansvarlig, og i den rollen ble Linda Persson valgt. Jan Havdal ble gjenvalgt som avlsrådets representant i ringstyret. Øvrige i ringstyret er Erik Brokerud, nestleder, Erland Moe, kasserer, og Espen Moseby, materialforvalter. Disse var ikke på valg.

Som 1. varamedlem ble valgt Sven Erik Bredesen, fordi Kim Rune Fiplingdal ønsket å rykke ned fra 1. til 2. varamedlem, noe årsmøtet sluttet seg til siden Geir Lundsbakken hadde frasagt seg gjenvalg på den plassen. Marit Glærum var ikke på valg som 3. varamedlem. S

Sigmund A. Johansen ble valgt som ny inn i valgkomiteen. Rune Arstein ble gjenvalgt. Per Harald Sivesind var ikke på valg.

Revisorene Gunnar Andresen og Øyvind Langås fortsetter. Øyvind ble gjenvalgt, mens Gunnar ikke var på valg. Jeg vil få takke for innsatsen til de personer som denne gangen gikk ut av sine verv, og ønsker de nyvalgte velkommen inn i Dunkerringens virksomhet. Ikke minst takk til Heidi som gikk av som leder og Christian som sekretær. Disse fikk overrakt gaver fra ringen som synlige bevis på takknemligheten for innsatsen. Jon Barikmo, som er selvbestaltet formann, president, sekretær og har alle øvrige verv i Foreningen For Harejaktens Evige Glæde, overrakte Heidi både diplom og øredobb av harelabb fra FFHEG og Dunkerringen. Artig påfunn!

Og så vil undertegnede få takke for den tilliten årsmøtet ga meg gjennom valget som ny leder. Vil ikke akkurat påstå at jeg har drevet noen form for valgkamp for dette vervet, men jeg kan i hvert fall love ringens medlemmer og andre at jeg skal gjøre mitt beste innenfor den tida jeg har til rådighet for dette viktige jakthundarbeidet. Skal fortsatt også sørge for å ha tid til å jakte!

Orienteringer fra Avlsrådet for dunker

Etter årsmøtet holdt avlsrådet grundige orienteringer om sin virksomhet og tilstanden for dunkeren som harehundrase. Skal en dømme ut fra oppnådde resultater på jaktprøver mm de siste årene, har vi neppe noen gang hatt bedre dunkere enn nå. I hvert fall er bredden i «toppen» større enn noen gang tidligere.

Avlsrådet driver sin virksomhet, inklusive avlsrådgivningen, ut fra de føringer som Norsk Kennel Klub har fastlagt, og selvsagt ut fra oppdatert faglig kunnskap og sin inngående kjennskap til rasen.

Den inneværende avlssesongen byr på visse betenkeligheter, siden det så langt er født få valper. Utsiktene tilsier at vi neppe kommer særlig over 100 valper i år. Det er for lite!

Avlsrådet ga en faglig orientering om epilepsi hos hund, og hvordan dette nedarves. Det finnes noen tilfeller av denne sykdommen også blant dunkerne, og dette er et forhold som må hensyntas i avlen, siden epilepsi også har en genetisk variant.

Avlsrådets orienteringer ble avsluttet med synspunkter på fornuftig bruk av sosiale medier, og en understreking av at tendenser til mobbing av enkeltpersoner i tilknytning til avlsarbeidet overhodet ikke kommer til å bli akseptert. Det er synspunkter som selvsagt også Dunkerringen fullt og helt stiller seg bak.

Vi skylder avlsrådet en stor takk for det store og gode arbeidet de nedlegger for at vi alle skal ha tilgang til friske og gode dunkere på både kort og lang sikt. Godt avlsarbeid er utfordrende på mange måter, ikke minst siden de langsiktige målsettingene noen ganger kan gå litt på tvers av det vi ønsker å oppnå de nærmeste årene. Dette ble under møtet understreket av rådets leder Jan Havdal da han fortalte at kun 8 % av dunkerne for tiden brukes i avl, mens de faglige rådene fra genetikerne er at nærmer 50 % bør avles på for å opprettholde den genetiske bredden.

avlsråd w

På vegne av Dunkerringen:  Jan, Vegar, Bård og Simen  –  tusen takk for den gedigne jobben dere gjør for rasen vår!

Sosial grillkveld med nogo attåt

Lørdagskvelden var det felles grillkveld som ringstyret hadde ordnet i stand. Dette falt tydeligvis i smak. Både bokstavelig og i overført betydning.

grilling2 w

Falt i smak gjorde også Jon Barikmos kåseri om sine harejaktopplevelser verden rundt. Hans lune og humoristiske framføringer om hva han har opplevd av harejakt i mange land, faller i god jord hos harejegerne.

barikmo w

Søndagens utstilling

For enkelte startet nok søndagen noe tungt, men det var selvforskyldt. De fleste var interessert på plass da bedømmelsen startet kl. 09.00. 37 dunkere var påmeldt, og de ble godt bedømt av Lars Omdal, og også ivrig, men lavmælt, kommentert av alle med «fasiten» rundt utstillingsringen. BIR ble NORD-V 11 NORD-V 15  Nemi/Elizabeth Asbölmo Amundsen.

nemibir w

Hun erobret dermed også premiene fra Dunkerringen til utstillingens beste dunker og beste jaktpremierte dunker. BIM ble S N UCH N J(D)CH NJV-14 NORDJV-14 NV-15 Streif av Harafjell/Sheila Rao.

Hannhundklasse w

Tispeklasse w

Fantastisk flotte dunkere, som ble omkranset av også mange andre firbeinte av ypperste kvalitet.

Takk!

Til slutt vil jeg få takke alle dere som stilte opp, mange med hunder, og bidro til ei fantastisk flott dunkerhelg på Storsand. Og en spesiell takk til dere fra Dunkerringen og avlsrådet som la til rette og sørget for gjennomføringen. Og igjen takk til Trøndelag Harehundklubb og avlsrådet for dunker! Til høsten blir Dunkerpokal-prøven arrangert i samme distrikt. Bare å glede seg gjennom sommeren!

Med Dunker-hilsen

Bjarne Oppegård

Facebook