Rekrutteringsbilder 2009-2010

rekr_odin_og_far

Odin peker ut over terrenget han skal jakte i når han blir «litt» større. Foto: Ingeborg Wold Vilming

rekr_odin

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli. Foto: Ingeborg Wold Vilming

rekr_jaktcamp

Jaktcamp på Senja.  Foto: NNHK

Rekr1

Rekruttering ved skolebesøk på Rolla. Foto: NNHK

rekr_2

Birk er klar for å vise jentene hva harejakt dreier seg om.  Foto: NNHK

rekr_gutt

Med sin første stolsekk venter denne karen på uttak. Foto: NNHK

rekr_jente

Kan du finne harepusen til meg?  Foto: NNHK

Facebook