Resultater Debutantmesterskapet 2020

Bli med på Dunker-ringens Debutantmesterskap som arrangeres i perioden lørdag 14. november – søndag 29. november 2020!

Meld på hunden til åpen prøve separat til din aktuelle harehundklubb, du må også melde fra om din deltagelse før prøvedagen gjennomføres til Dunker-ringen på tlf/SMS 977 80 304 eller e-post til: dunkerringen@gmail.com . Oppgi reg.nr., hundens navn og eiers navn.

Vi strekker dette over en periode fordi flere da vil ha en reell anledning til å starte med tanke på føreforhold og tilgang til terreng. Målet med mesterskapet er å få flere jaktpremierte dunkere. Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan delta, hannhunder oppfordres spesielt til å delta.

Dunker-ringens Debutantmesterskap arrangeres som en ÅP separat prøve, og prøven gjennomføres hos den geografiske harehundklubb som er mest hensiktsmessig for den enkelte dunkereier. Deltagerne kan dermed starte som en helt vanlig åpen prøve. Også svenske dunkere kan delta, etter tilsvarende regler i Sverige (ØKL). Det kåres en vinner i hvert land.

Påmelding

Prøvedeltager melder på selv til sin lokale harehundklubb, og skaffer selv dommer. De lokale harehundklubbene er veldig behjelpelige med å finne en dommer hvis det er ønskelig. Dunkerringen kan også bistå i jobben med å finne dommere hvis deltagerne møter på utfordringer rundt dette.

Kriterier for rangering

Resultatet for de påmeldte dunkerne legges til grunn for prisen «Dunkerdebutanten 2020». Det er den høyeste samlede poengsum (konkurransepoeng) som vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre foran eldre. Resultatet som oppnås på prøvedagen må meldes inn til Dunker-ringen umiddelbart.

Premiering

Alle premier deles ut på neste årsmøtesamling i 2021. Dunker-ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet.

Facebook