Fra Tormod Selvikvaag

Vi gjør som haren

Sender ett bilde av Tell tatt 9.10 kl 15.30  etter 4 dagers jaging, og enda har vi en uke til med ferie (bare hare jakt)!

Foto: privat

Facebook